The Park Residen Condominiums

โครงการ คอนโดฯ The Park Residence Hatyai เฟสใหม่ ทางเข้าออกโครงการติดถนนกาญจนวนิช น้ำไม่ท่วม ล้อมรอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย อาทิเช่น สวนสาธารณะ, ห้างสรรพสินค้า, แหล่งท่องเที่ยวพักผ่อน, โรงเรียน, มหาวิทยาลัย และ โรงพยาบาล.

   Design concept “less is more” ด้วยการออกแบบให้มีจํานวน ห้องพักไม่มากเกินไป เพื่อเน้นความเป็นส่วนตัวและเพื่อเพิ่มขนาดพื้นที่ใช้สอยภายในห้องให้มีพื้นที่มากขึ้น

   ทั้งนี้ทางโครงการยังมีแบบให้เลือกมากถึง 6 แบบ ซึ่งถูกออกแบบ มาให้พร้อม “ปลดล็อคข้อจํากัด” สําหรับการเติมเต็มจินตนาการใน การใช้ชีวิตของคุณ.

   นอกเหนือจากส่วนของที่พักอาศัยแล้วทางโครงการ ยังมีส่วนของ “พื้นที่เช่าสําหรับการพาณิชย์” ในบริเวณชั้น 1 – ชั้น 2 ของอาคารเปิดให้บริการเพื่อความสะดวกสบายของผู้พักอาศัยด้วยเช่นกัน

รายละเอียดแบบห้อง